Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Żurowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAKIA Żurowska Anna, NIP: 6321536115.

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@miakiaart.pl

Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie pewnych informacji, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu (np. brak podania danych do umowy, uniemożliwi zawarcie umowy) lub podjęcia określonych działań.

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:
1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia.
2. Prawo ograniczenia przetwarzania , jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej.
3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
4. Prawo do przenoszenia danych,
5. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
7. Prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail kontakt@miakiaart.pl wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

Cele przetwarzanie danych osobowych

Dane mogą być przetwarzane w celu:

1. Wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika.
2. Wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług.
3. Rozpatrzenia reklamacji lub innych roszczeń związanych z umową.
4. Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi.
5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
6. Przechowywania nieopłaconych zamówień..
7. Wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach.
8. Zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach.
9. Badania satysfakcji z oferowanych usług.
10. Zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora oraz badania opinii poprzez ankiety.
11. W wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem.
12. Marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich.
13. Tworzenia własnych baz danych Użytkowników.
14. Obsługi w portalu Facebook fanpage pod nazwą MakiaArt, fanpage pod nazwą Edukacja Rozwój Terapia Anna Żurowska, fanpage Szczupło Smacznie Zdrowo oraz konta w portalu Instagram pod nazwą anna.makiaart i na Pinterest pod nazwą MakiaArt_Rękodzieło i florystyka oraz kanału na YT https://www.youtube.com/channel/UCpIZDamAPRkqHSphFA3lAYA oraz blogów http://makiaart.blogspot.com/ i http://szczuplosmaczniezdrowo.blogspot.com/ oraz wchodzenia w interakcje z Użytkownikami.
15. Udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych.
16. Tworzenia rejestrów związanych z RODO oraz innymi przepisami.
17. Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów.
18. Wysłania newslettera.
19. Dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług.


W przypadku mediów społecznościowych dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecyduje się on na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawili swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną poprzez adres e-mail: kontakt@miakiaart.pl

W jaki sposób zbierane są dane

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (np. przy składaniu zamówienia, kontaktując się przez pocztę elektroniczną). Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na Stronie, o czym jest mowa w dalszej części polityki prywatności.

Czy Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, może ona być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W określonych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami kodeksu cywilnego lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

Komu przekazujemy Twoje dane

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do np. realizacji umowy z Tobą lub realizacji innego celu przetwarzania. W razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne oraz księgowe, podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce i innym podmiotom współpracującym przy realizacji umowy z Tobą czy przesyłanych zapytań (w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania).

Dane użytkowników w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

Ponieważ Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. 
Będą one przekazywane tylko odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.

Jak długo przechowywane są dane osobowe Użytkownika

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:
a) przez okres realizacji usługi i współpracy oraz przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa,
b) przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi (dotyczy danych zawartych w zapytaniu ofertowym)
c) przez czasu wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego,
d) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
e) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody),
f) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności (dotyczy danych osobowych przetwarzanych m.in. do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora).


Pliki cookies

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie Użytkownikowi wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Można zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z moich stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

Narzędzia społecznościowe.
Na moich stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google, Pinterest, YouTube.

Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców.

Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu YouTube.

Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści, jakich dokonał Użytkownik.

Jeśli nie chcesz, żeby miało to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj danych treści na Stronie. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci określonych treści.

Każdorazowo zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych.

Data ostatniej aktualizacji 14.07.2022 r.